...

Bezpečnostní pokyny & Péče

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky Zoya Candle Studio a zde na webové stránce. Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Povinné bezpečnostní informace

Obecný symbol varování.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Aroma lampu nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Aroma lampu vždy umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.

Svíčku umístěte na tepelně odolný povrch. Nepoužívejte blízko předmětů, které se mohou vznítit.

Aroma lampu vždy umístěte na rovný povrch a mimo dosah předmětů, které se mohou vznítit.

Volitelné bezpečnostní informace

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm.

Vždy používejte svícen.

Vonný vosk vkládejte pouze do aroma lamp k tomu určených. Nikdy nepřidávejte vodu!

Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

Nepohybujte svíčkou během hoření.

Nehaste tekutinami.

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.

Vonné vosky nejsou určené ke konzumaci.

Obecné upozornění

Všechny svíčky a vonné vosky VonTree Candle jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. VonTree Candle nenese zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí.

Všechny vonné a esenciální oleje byly vyrobeny z kvalitních surovin. Vonné oleje využity ve svíčkách a vonných voscích mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA a splňují veškeré nařízení EU. Ve svíčkách je použita směs prémiového sójového. Ke zdobení svíček jsou využity biologicky odbouratelné třpytky Bioglitter® PURE a sušené byliny.

Svíčky i vonné vosky je ZAKÁZANO UŽÍVAT VNITŘNĚ nejsou tedy určeny ke KONZUMACI.

Upozornění!

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůře a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny CLP, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a jeho použití a obsah jsou dané zákonem. Pokud u produktů není CLP uvedeno, pak není zákonem vyžadováno.